Największe i najważniejsze
Starsze instalacjeLokalizacja, krótki opis

Czas realizacji

Nazwa zleceniodawcy

Sieć rozległa Gliwickiej Spółki Węglowej, połączenie 7 kopalń i Zarządu Spółki

10.94

12.94

Gliwicka Spółka Węglowa S.A.

Sieć komputerowa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, połączenie siecią światłowodową 5 budynków, instalacja sieci lokalnych w trzech budynkach

Etapami,
1995, 1996, 1997 rok,

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Wykłady w studium podyplomowym w Politechnice Śląskiej - sieci Rozległe

1994, 1995, 1996


AlphaSerwer2000 - Digital Unix, instalacja, szkolenie

06.95

07.95

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie 2 laboratoriów w Politechnice Łódzkiej - filia w Bielsku-Białej: serwer RISC AlphaServer1000, 23 stanowiska PC/Pentium, 2 drukarki laserowe, sieć lokalna, przyłączenie do sieci Internet

02.96

07.96

04.96

08.96

Politechnika Łódzka filia w Bielsku-Białej

Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie biblioteki Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów; Serwer Windows NT 3.51, 3x stanowiska robocze Pentium Windows 95, Instalacja sieci komputerowej, przyłączenie do Internetu, instalacja systemu informacji bibliotecznej, szkolenia

01.96

03.96

Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Dostawa 4 stacji roboczych RISC z procesorem Alpha i systemem UNIX dla systemu projektowania CADDS-5, dostawa serwera z procesorem ALPHA DECsystem 3000/800 i systemem OpenVMS, instalacja systemów i integracja z istniejącą siecią komputerową

07.95

10.95

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej

Sieć komputerowa Zakładów Kuźniczych w Skoczowie – budowa od podstaw sieci w zakładach w Skoczowie, Ustroniu, połączenie obu zakładów, integracja komputerów Unix, OpenVMS (AlphaServer2100), Novell, Windows NT, Windows 3.11/95, DOS, terminali znakowych. Sieć ethernet/FDDI/sieć rozległa

09.96

02.97

Zakłady Kuźnicze, Skoczów

Dostawa, instalacja, konfiguracja głównego serwera huty AlphaServer4000, baza danych Progress

1996

Huta im. E. Cedlera - Sosnowiec

AlphaSerwer1000 - Digital Unix, instalacja, szkolenie

1996

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Dostawa, instalacja, konfiguracja głównego serwera huty AlphaServer1000, baza danych Progress

1997

Huta Baildon Katowice

Dostawa, instalacja, konfiguracja głównego serwera przedsiębiorstwa, AlphaServer4100, aplikacja BAAN

1997

Retting Heating - Rybnik

Internet/intranet OBRSM Bosmal,

1998

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej

Dostawa i instalacja AlphaServer800 (wersja NT)

1998

Politechnika Łódzka filia w Bielsku-Białej

Rozbudowa VAX7000 (procesor, pamięć) z systemem OpenVMS

1998

ADtranz Katowice

Instalacja i częściowa dostawa sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, zlecenie firmy SMS Dataplan GmbH (AlphaServer/NT, Compaq Deskpro EP 27 szt)

1999

Szpital Wojewódzki Opole

Internet/Intranet Jastrzębskiej Spółki Węglowej

1998

Jastrzębska Spółka Węglowa

Dostawa, instalacja i konfiguracja SUN Enterprise 450

1999

Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

Modernizacja i rozbudowa sieci rozległej GSW (PIX Firewall, upgrade prędkości na łączach, Cisco 2509)

1999

Gliwicka Spółka Węglowa S.A.

Internet/Intranet Polmozbyt Katowice

1999

Polmozbyt Katowice Sp. z o.o.

Sieci lokalne, sieć typu campus, sieć rozległa Politecjniki Łódzkiej filia w Bielsku-Białej (obecnie Akademia Techniczno – Humanistyczna)

1999, 2000, 2001

Politechnika Łódzka filia w Bielsku-Białej

Dostawa, instalacja AlphaSerwer DS10

2000

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Instalacja systemów Prometeusz w 16 oddziałach PFRON na serwerach AlphaServer 800, baza danych Oracle

2000

PFRON

Rozbudowa Alpha Server 2100A (sterownik RAID, wymiana pamięci dyskowej, strojenie systemu operacyjnego)

2000

Zakłady Kuźnicze Skoczów

Rozbudowa konfiguracji AlphaServer 2100A

2001

Zakłady Kuźnicze Skoczów

Modernizacja sieci rozległej Gliwickiej Spółki Węglowej (łącza 2Mbps)

2001

Gliwicka Spółka Węglowa

Modernizacja przyłączenia do sieci internet Mostostal Zabrze S.A. instalacja i skonfigurowanie CISCO 2611, PIX 515

2001

Mostostal Zabrze Holding S.A.

Budowa światłowodowej sieci komputerowej Huty Cedler S.A. (5 budynków, administracyjne i hale produkcyjne)

2001, 2002


Huta Cedler S.A.

Budowa sieci komputerowej Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Opolu

2001

WOO Opole

Dostawa, instalacja i uruchomienie AlphaSerwer DS20

2002

Huta Cedler SA

Budowa sieci światłowodowej w Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica

2002

KWK Sośnica, Gliwice

Rozbudowa konfiguracji AlphaServer DS10 i AlphaServer DS20 w Akademii Ekonomicznej w Katowicach

2003

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Instalacja Serwera dla systemów FK, środki Trwale, gospodarka magazynowa – przeniesienie aplikacji binarnych ze środowiska SCO 5.0.5 do RedHat Linux

2003

Polskie Huty Stali SA

Wykonanie sieci komputerowej podstawowej (zarządzającej), dla kontroli parametrów produkcji.

2006

KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”

Sieć światłowodowa dla biura ochrony informacji niejawnych i majątku.

2006

ARCELOR MITTAL Oddział w Sosnowcu

Modernizacja sieci rozległych (LAN) na terenie KWK „ Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy

2006

KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”

Rozbudowa sieci LAN w budynku inżynieringu ARCELOR MITTAL Oddział w Dąbrowie Górniczej

2006

ARCELOR MITTAL Oddział w Dąbrowie Górniczej

Rozbudowa sieci lokalnej ARCELOR MITAL Oddział w Sosnowcu dla potrzeb wdrażanego systemu SAP

2007

ARCELOR MITTAL Oddział w Sosnowcu

ozbudowa sieci LAN w budynku inżynieringu ARCELOR MITTAL Oddział w Dąbrowie Górnicze

2007

ARCELOR MITTAL Oddział w Dąbrowie Górniczej

Wykonanie łącz światłowodowych dla potrzeb systemu zbytu węgla dla KWK „ Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica

2007

KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”

Wykonanie łącza światłowodowego do budynku wagi samochodowej i kolejowej ARCELOR MITTAL Oddział w Sosnowcu

2007

ARCELOR MITTAL Oddział w Sosnowcu

Wykonanie systemu rejestracji czasu pracy wraz z uzupełnieniem okablowania światłowodowego w Hucie Bankowa Sp z o.o.

2007

Huta Bankowa Sp z o.o.

Wykonanie kompleksowego projektu sieci informatycznej Ruchu Makoszowy

2007

KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”

Wykonanie sieci lokalnej, adaptacja serwerowni w rozlewni gazu płynnego

2007

ORLEN GAZ Sp z o.o.

Wykonanie sieci komputerowej ARCELOR MITTAL Oddział w Swiętochłowicach

2008

ARCELOR MITTAL Oddział w Świętochłowicach